Osłony do okien

KARTA POLITYKI POGWARANCYJNEJ

  • Firma GRUBEK DESIGN Jarosław Grubek zobowiązuje się do przechowywania źródłowych danych montażowych zamówień zrealizowanych u Klienta, w celu umożliwienia Klientowi przyspieszonego i uproszczonego serwisowania dokonanych instalacji oraz wykonywania kolejnych zamówień bez konieczności ponownych inspekcji i obliczeń przed montażowych (np. zwymiarowanie inwestycji) w razie konieczności powtórzenia inwestycji w okresie pogwarancyjnym lub w przypadku osiągnięcia stanu nieprzydatności do dalszego użytkowania (zużycie naturalne, zdarzenia losowe).
  •  Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych zarówno w zamówieniu, dokumentacji technicznej jak i umowach, w tym w szczególności danych kontaktowych oraz danych technicznych niezbędnych do realizacji zamówień w danej lokalizacji, na użytkowy okres gwarancyjny i pogwarancyjny.
  •          Klient posiada wynikające z Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) prawa, a w celu ich realizacji przekazuje odpowiednią informację na adres mailowy administratora danych biuro@oslonydookien.pl. W szczególności Klient ma prawo do wycofania swojej zgody i przesłania zlecenia usunięcia swoich danych począwszy od pierwszego dnia okresu pogwarancyjnego danego zamówienia lub ustania okresu wzajemnych roszczeń i wierzytelności.
  •           Firma GRUBEK DESIGN Jarosław Grubek jest administratorem zawartych w zamówieniach danych osobowych Klienta i przetwarza je w celu realizacji korzyści pogwarancyjnych opisanych w pkt 1. zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.